V této sekci naleznete obecné informace o závislosti a rady, jež Vám mohou na začátku pomoci.

Alkohol není přítel

Alkohol je nejčastěji užívaná látka, která ovlivňuje naši psychiku. Problémové pití a závislost na alkoholu má ničivý a destruktivní dopad na rodinné, pracovní i přátelské vztahy. Přestože je alkohol legální, nic nemění na tom, že je to droga jako každá jiná. Ze sta konzumentů se pět dostává do závislosti.

Závislost se vyvíjí několik měsíců nebo let, záleží na okolnostech a genetických faktorech. Vývoj prochází několika fázemi, od běžného bezproblémového pití, přes varující zvyšující se toleranci na alkohol, stále častější pití, výpadky paměti tzv.“okénka“, až po změnu hodnot a vztahů, náhlé snižování tolerance na alkohol a celkové chátrání, fyzické i psychické problémy.

Zpráva WHO z letošního roku upozorňuje na vyšší procento úmrtí mezi muži než mezi ženami v souvislosti s užíváním alkoholu (7,6 % úmrtí mužů a 4 % úmrtí žen).

Také si všímá stálého nárůstu užívání alkoholu u žen. 16 % uživatelů vykazuje příznaky těžkého epizodického užívání alkoholu, jež má na zdraví významně škodlivý vliv. Evropa je oblastí s nejvyšší spotřebou alkoholu na osobu. Spotřeba alkoholu je zde v průběhu posledních pěti let stabilní.
Spotřeba v České republice činí 13 litrů čistého alkoholu na osobu za rok, což je dvakrát více než průměrná celosvětová spotřeba. Muži spotřebují 18,6 litrů čistého alkoholu ročně, ženy 7,8 litrů. Zpráva je volně dostupná na stránkách Světové zdravotnické organizace včetně profilu jednotlivých zemí.

Kdo je alkoholik? 
Je to osoba, která je psychicky závislá na alkoholu nebo splňuje další diagnostická kritéria, kterými jsou:

  • Silná touha užívat alkohol
  • Potíže v sebeovládání po požití alkoholu
  • Průkaz tolerance k účinku alkoholu, tedy vyžadování vyšších dávek alkoholu
  • Postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů
  • Pokračování v pití přes špatnou zkušenost a jasný důkaz škodlivosti následků
  • Závislost na alkoholu je charakterizována nutkáním dále pít

Odkazy, kde se můžete dále dočíst o alkoholismu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alkoholismus

http://www.odrogach.cz/skola/rizikove-jevy/uzivani-navykovych-latek/zavislost/zavislost-na-alkoholu.html

http://www.alkoholik.cz/zavislost/psychika_a_telo/40_priznaku_zavislosti_na_alkoholu_dle_dr_jellinka.html

http://navykovelatky.cz/alkohol/

http://www.pomocvzavislosti.cz/cs/akt/zavislost-na-alkoholu

http://psychiart.cz/test-zavislosti-na-alkoholu.html

https://www.adicta.cz/cz/alkohol/alkoholismus/lecba-alkoholismu/